Cognitieve gedragstherapie oefeningen

Cognitieve gedragstherapie maakt onderdeel uit van de psychotherapie. Met behulp van oefeningen onderzoek je hoe je gedachten van invloed zijn op je gevoelens en gedrag. Het doel is om gedachten die de patiënt slecht laten voelen, om te buigen naar positieve of helpende gedachten.

Cognitieve therapie en gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is eigenlijk een combinatie van twee verschillende therapievormen:

 • Cognitieve therapie
 • Gedragstherapie

Cognitieve therapie richt zich op het veranderen van het gedachtenpatroon. Gedragstherapie is bedoeld om veranderingen in het gedrag aan te brengen. Beiden natuurlijk op een positieve manier.

Wanneer is cognitieve gedragstherapie nodig?

Wanneer gedachten te veel of te vaak de gevoelens of het gedrag invloeden, kan dit vervelende gevolgen met zich meebrengen. Zo kunnen er angsten, eetstoornissen, een verslaving of depressie ontstaan. Daarnaast zijn er een groot aantal andere psychische problemen die ontstaan vanuit negatieve gedachten.

Iedereen heeft wel eens last van een moment van onzekerheid. Dit is heel normaal, maar moet je wel naast je neer kunnen leggen. Wanneer dit niet lukt en onzekerheid of negatieve gedachten omslaan in gedragsaanpassingen of nare gevoelens, dan wordt het tijd om hier iets aan te doen. Dit kan met behulp van cognitieve gedragstherapie oefeningen.

Oefening 1: G-schema

cognitieve gedragstherapie oefeningen g schema
G-schema opschrijven

Een belangrijk onderdeel van de cognitieve gedragstherapie oefeningen is het g-schema. Hiermee breng je gedachtes, gevoelens en gedrag in kaart. Het g-schema bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Gebeurtenis: Wat is er gebeurd? (objectief bekijken)
 • Gedachten: Wat ging er op dat moment door mijn hoofd of wat vond ik van de gebeurtenis?
 • Gevoelens: Welke emoties had ik (bang somber, bedroefd, onzeker)
 • Gedrag: Welk gedrag liet ik zien of hoe reageerde ik?

Door de 4 g’s op papier te zetten, is duidelijk waarom er bepaalde gedachten en hiermee gevoelens en gedrag ontstaan. Hiermee is uit te zoeken welke kerngedachten er zijn en of deze gedachten ook realistisch zijn. Het is belangrijk om verschillende situaties met de daarbij behorende gedachten en gevoelens onder de loep te nemen. Alleen dan kan er een duidelijke situatieschets ontstaan.

Het g-schema wordt geadviseerd door psychotherapeuten, maar is natuurlijk ook zelf uit te voeren.

Oefening 2: Gedachten helpend maken

De tweede oefening sluit perfect aan bij het g-schema (oefening 1). Het is hierbij belangrijk om een ingevuld g-schema uit te kiezen. Dit betreft in ieder geval een schema waarbij de gedachten voor negatieve gevoelens en gedragingen zorgden. Neem de ontstane gedachten voor je en vraag jezelf het volgende af:

 1. Zijn er aanwijzingen dat de gedachten ook kloppen?
 2. Hoe zou een ander tegen mijn gedachten aankijken?
 3. Zijn er manieren om op een andere manier over de situatie te denken?
 4. Wanneer de gedachten kloppen, waarom zou dit dan erg zijn?
 5. In hoeverre helpen de gedachten om mij positief te laten voelen of te gedragen?

Vaak blijkt dat de negatieve gedachten overtrokken zijn en niet bijdragen aan een positief gevoel.
Nu volgt de volgende opdracht: Niet-helpende gedachten ombuigen tot helpende gedachten.
Dit begint door overal iets positiefs in te zien. Niet denken: Ik sta op een feestje in een hoekje en ik praat met niemand. Wel denken: Ik sta hier alles te bekijken en biedt een luisterend oor.

Effectiviteit van cognitieve gedragstherapie

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat cognitieve gedragstherapie zeer veel effect heeft, vooral op de lange termijn. Het werkt in veel situaties beter dan medicatie. Toch betekent dit niet dat deze gedragstherapie bij iedereen goed werkt. De effecten zijn afhankelijk van de psychische problemen en de inzet van de cliënt.

Aanmelden voor cognitieve gedragstherapie? Dit kan via het GGD of een psychotherapeut. De zorgverzekeraar vergoedt psychotherapie vanuit de basisverzekering (basis-ggz) Daarnaast is er een vergoeding vanuit het aanvullend pakket, waarbij gekeken wordt naar alternatieve of complementaire geneeswijzen. Informeer bij de eigen zorgverzekeraar.

Wellicht ook interessant: Cognitieve dissonantie >>

Auteur: Bianca Walraven